ÅRSMÖTE 2020

SÖNDAG 28/6 HADE LOHÄRAD BYGDEGÅRDSFÖRENING ÅRSMÖTE. 

STYRELSE VALDES, VERKSAMHETSBERÄTTELSE VISADES SAMT REVISORERNA BERÄTTADE OM FÖRENINGENS EKONOMI.

ÄR NI INTRESSERAD AV ATT LÄSA PROTOKOLL MM FRÅN DETTA MÖTE, KONTAKTA OSS PÅ MAIL loharadbygdegard@gmail.com