Bli medlem och stöd

Lohärad Bygdegård!

Avgiften är 150 kr per år och person eller 400 kr för hela familjen.

Betalas in på bg 5011-0816.

Inbetalningskort finns även att hämta i bygdegården.